Ν.Ι.

Κouridakis

Ldt

Beam Type - Flintec Load Cells

Beam Type :  SB 14

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 3,000d; NTEP 5000d

 • Ιδανική για εφαρμογές πλαστίγγων και ζυγιστικών κάδων σε πολύ σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον λειτουργίας

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού προφίλ

 • Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι με ενισχυμένο ερμητικά στεγανό κάλυμμα ,

 • Προστασία IP68

 • Εύκολη αντικατάσταση καλωδιώσεων

 • Κατασκευαστής Flintec

 • Δυναμικότητες 227, 454, 1134, 2268, 4536kg

Beam Type :  SB 5

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 3000d; NTEP 5000d

 • Ιδανική για εφαρμογές βιομηχανικών πλαστίγγων, και ζυγιστικών κάδων

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού προφίλ Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή Ιδανική για εφαρμογές ζύγισης σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον (Προστασία IP67)

 • Δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη εξωτερική ρύθμιση – διακρίβωση σε εφαρμογές με πολλές δυναμοκυψέλες

 • Εύκολη αντικατάσταση καλωδιώσεων

 • Κατασκευαστής Flintec

 • Δυναμικότητες 510, 1020, 2039, 5099, 10197kg

Beam Type :  SB 6

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 3,000d;

 • Ιδανική για εφαρμογές βιομηχανικών πλαστίγγων, και ζυγιστικών κάδων

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού προφίλ

 • Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι με ενισχυμένο ερμητικά στεγανό κάλυμμα

 • Ιδανική για εφαρμογές ζύγισης σε πολύ σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον (Προστασία IP68)

 • Δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη εξωτερική ρύθμιση – διακρίβωση σε εφαρμογές με πολλές δυναμοκυψέλες

 • Κατασκευαστής Flintec

 • Δυναμικότητες 20.4, 51, 102, 204kg

Beam Type :  ΒΚ2

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 3000d

 • Ιδανική για εφαρμογές βιομηχανικών πλαστίγγων χαμηλού προφίλ

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού ύψους

 • Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενισχυμένο περίβλημα Ιδανική για εφαρμογές ζύγισης σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον (Προστασία IP67)

 • Κατασκευαστής FLINTEC

 • Δυναμικότητες 200, 500, 1000, 2000kg

Beam Type :  SLB

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 3000d ; NTEP 5000d

 • Ιδανική για εφαρμογές βιομηχανικών πλαστίγγων, και ζυγιστικών κάδων

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού προφίλ

 • Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με ενισχυμένο περίβλημα ,

 • Προστασία IP67

 • Κατασκευαστής Flintec

 • Δυναμικότητες 91, 227, 454, 1134, 2268kg

Beam Type :  SB4

 

 • Εγκεκριμένη κατά το πρότυπο OIML R60 για 4,000d; NTEP 5000d

 • Ιδανική για εφαρμογές βιομηχανικών πλαστίγγων, και ζυγιστικών κάδων

 • Yψηλής ακρίβειας,

 • Χαμηλού προφίλ

 • Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι με ενισχυμένο ερμητικά στεγανό κάλυμμα, ιδανική για εφαρμογές ζύγισης σε πολύ σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον (Προστασία IP68)

 • Δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη εξωτερική ρύθμιση – διακρίβωση σε εφαρμογές με πολλές δυναμοκυψέλες

 • Εύκολη αντικατάσταση καλωδιώσεων

 • Κατασκευαστής Flintec

 • Δυναμικότητες 510, 1020, 2039, 5099, 10197kg

Cretan - Scales

Copyright © NI Kouridakis Ltd 2014-2024  

All Rights reserved 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

TEL:+30 28210 23670 -5

Fax:+30 28210 23685

EMAIL:info@kouridakis.com

Mobile:+306974030940

Mobile:+306974030942

Chania - Greece

 

 

Follow us:

 • Facebook Basic Square
 • YouTube Reflection
 • Google+ Long Shadow