Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

 

Η Cretan Scales αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες αναπτύσσοντας λογισμικό το οποίο είναι σχεδιασμένο πάνω στις ιδιαίτερες απαιτήσεις επιχειρήσεων σε ότι αφορά τις ζυγιστικές τους εφαρμογές. 

Διαδικασία ανάπτυξης

 • Διερεύνηση αναγκών πελάτη

 • Καθορισμός προδιαγραφών σε συνεργασία με τον πελάτη

 • Ανάπτυξη λογισμικού

 • Ολοκλήρωση της εφαρμογής λογισμικού και έλεγχοι καλής λειτουργίας

 • Εγκατάσταση και παράδοση της εφαρμογής και των εγχειριδίων χρήσης

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

 • Κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για Ζυγιστικές εφαρμογές.

 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού

 • Προγράμματα ζυγιστικής διαχείρισης και ελέγχου αποθήκης

 • Υποστήριξη από απόσταση του λογισμικού που αναπτύσσουμε

Τύποι εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού

 • Λογισμικό ελέγχου παραγωγής

 • Λογισμικό διαχείρισης ζυγιστικών διαδικασιών.

 

Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες

 MS SQL Server, C, C#

Cretan - Scales

Copyright © NI Kouridakis Ltd 2014-2024  

All Rights reserved 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

TEL:+30 28210 23670 -5

Fax:+30 28210 23685

EMAIL:info@kouridakis.com

Mobile:+306974030940

Mobile:+306974030942

Chania - Greece

 

 

Follow us:

 • Facebook Basic Square
 • YouTube Reflection
 • Google+ Long Shadow