Ζύγιση χωρίς χειριστη

 

 

Περιγραφή Προϊόντος:

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη καρτών – badge reader - ή της πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης σε touch panel. 

 

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Πίνακα βιομηχανικών προδιαγραφών (ΙΡ55) που ενσωματώνει το ζυγιστικό τερματικό D3500, τις καλωδιώσεις για τα σήματα αυτοματισμού, τον αναγνώστη καρτών – badge reader και το interface για την επικοινωνία με τον Η/Υ.

 • Εκτύπωση ζυγολογίων με αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της ζύγισης.

 • Σηματοδότες ή μπάρες για τον έλεγχο της πρόσβασης των φορτηγών και φωτοκύτταρα για τη σωστή τοποθέτησή τους πάνω στην πλάστιγγα.

 • Λογισμικό στον Η/Υ , που επικοινωνεί με το D3500, καταγράφει τα αποτελέσματα της ζύγισης και παρέχει εκτεταμένα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ζυγιστή του ζυγιστικού τερματικού ή επιτηρητή για την διεξαγωγή της ζύγισης.

 • Αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες ζυγίσεις των ιδίων φορτηγών μέσω της αναγνώρισης των οδηγών από το σύστημα, που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή προσωπικής κάρτας στον αναγνώστη καρτών ή εναλλακτικά με την πληκτρολόγηση του κωδικού τους.

 • Μνήμη γνωστών απόβαρων έως και 250 φορτηγών.

 • Αυτόματη έκδοση ζυγολογίου έπειτα από κάθε δεύτερη ζύγιση, στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία της ζύγισης.

 • Εναλλακτικά, τα σχετικά στοιχεία μπορούν να εκτυπωθούν σε κάρτα ζύγισης που εισάγεται στο σύστημα.

 

Cretan - Scales

Copyright © NI Kouridakis Ltd 2014-2024  

All Rights reserved 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

TEL:+30 28210 23670 -5

Fax:+30 28210 23685

EMAIL:info@kouridakis.com

Mobile:+306974030940

Mobile:+306974030942

Chania - Greece

 

 

Follow us:

 • Facebook Basic Square
 • YouTube Reflection
 • Google+ Long Shadow