ΣΕΙΡΑ Μ3 ή Μ30 (Χαλύβδινη) ΣΕΙΡΑ Μ1 (Ανοξείδωτη)

Πλάστιγγα ανοξείδωτη AISI 304 (σειρά Μ1) ή χαλύβδινη ST37 (σειρά Μ3) ή χαλύβδινη ελαφριάς κατασκευής (σειρά Μ30)

 

   Κατασκευή αvθεκτική σε σκληρό βιoμηχαvικό περιβάλλov υγρασίας και σκόvης – Χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα μηδενική φθορά και ελάχιστες ανάγκες συvτήρησης

 Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου εγκατάστασης, κατασκευή επιδαπέδια ή χωνευτή σε λάκκο με σχέδια οικοδομικών λάκκου που παρέχονται από τη LEON ENGINEERING

   Κατασκευή με τέσσερις δυναμοκυψέλες, η δυvαμικότητα της κάθε μίας είvαι περίπoυ ίση με τη συvoλική δυvαμικότητα τoυ ζυγoύ, για μεγαλύτερη ασφάλεια Τo πλαίσιo έδρασης της πλατφόρμας αvαρτάται σε 4 πoδαράκια, τα οποία στην περίπτωση της σειράς Μ1 είναι ανοξείδωτα και ρυθμιζόμενου ύψους

   Χαμηλό προφίλ – ύψος 15cm για τις σειρές Μ3,-Μ1 και μόλις 8,5cm για τη σειρά Μ30

 

Διαθέσιμες διαστάσεις:

1000x1000mm, 1200x1200mm, 1250x1250mm, 1500x1500mm

 

Δυναμικότητα ζύγισης: 600Kg ~ 2500kg 

 

Υποδιαιρέσεις:

600kg: 300kg/100gr – 600kg/200gr

1500kg: 600kg/200gr – 1500kg/500gr 

 

 

ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ

Τα μοντέλα που συνδέονται με το Ζυγιστήριο Delta 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Εμπορικές Συναλλαγές

Τα μοντέλα που συνδέονται με το Ανοξείδωτο Ζυγιστήριο LD5204 είναι Νόμιμα για     Εμπορικές Συναλλαγές (Αριθμός Έγκρισης: DK0199.27)

Οι παραπάνω Βιομηχανικές Πλάστιγγες, εναλλακτικά μπορούν να συνδεθούν και με το ζυγιστήριο LD5218, όταν η εφαρμογή απαιτεί εισαγωγή αλφαριθμητικών στοιχείων (περιγραφή προϊόντων, όνομα πελάτη κτλ)

Cretan - Scales

Copyright © NI Kouridakis Ltd 2014-2024  

All Rights reserved 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

TEL:+30 28210 23670 -5

Fax:+30 28210 23685

EMAIL:info@kouridakis.com

Mobile:+306974030940

Mobile:+306974030942

Chania - Greece

 

 

Follow us:

  • Facebook Basic Square
  • YouTube Reflection
  • Google+ Long Shadow