Ενσακιστικό με Κοχλία
Ενσακιστικό με Κοχλία
Ενσακιστικό με Κοχλία

Eνσακκιστικές Μηχανές Μικτού Βάρους με Κοχλία-

Τύπος Ε1250 SCREW GROSS WEIGHT

 

Ημιαυτόματο ενσακκιστικό σύστημα για την ενσάκκιση σάκων με απόδοση 280 - 300 σάκους ανά ώρα και δυναμικότητα σάκου από 30 έως 60 kg, αποτελούμενο από:

 •      Παροχή υλικού με δυο κοχλίες για μεγάλη απόδοση και ακρίβεια ζύγισης

 •      Σακκοκράτη που στηρίζεται σε δύο δυναμοκυψέλες και φέρει ειδικό σύστημα με πνευματικά ενεργοποιούμενους σιαγόνες για την στερέωση των σάκων.

 •      Αυτόματη δοσομετρική μονάδα ελέγχου για την ρύθμιση της παροχής, VT-500 κατασκευής Vishay.

 •      Κατάλληλο μεταλλικό ικρίωμα επάνω στο οποίο στηρίζονται ο κάδος τροφοδοσίας με τους κοχλιες, ο σακκοκρατης και η αυτόματη μονάδα ελέγχου.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

     Πληκτρολόγηση του επιθυμητού βάρους και των περιοχών υψηλής και χαμηλής ροής και εισαγωγής τους στην μνήμη της αυτόματης δοσομετρικής.

     Με την πληκτρολόγηση του START (που μπορεί να συνδεθεί με  ποδοδιακόπτη) κλείνουν οι δαγκάνες που στερεώνουν τον σάκο και δίδεται σήμα (χαμηλής ισχύος) που μηδενίζει την ένδειξη βάρους του ενδείκτη, παίρνοντας το απόβαρο του σάκου και ταυτόχρονα ενεργοποιεί το σύστημα πλήρωσης.

     Αρχίζει η γέμιση του σάκου μέχρι το 80% του συνολικού βάρους (το ποσοστό αυτό είναι προγραμματιζόμενο ανά συνταγή) , και με τους δυο κοχλίες να λειτουργούν σε πλήρη ταχύτητα. Όταν το βάρος ξεπεράσει την περιοχή coarse(80%), σταματάει ο μεγάλος κοχλίας και λειτουργεί μόνο ο μικρός για να επιτευχθεί η ακρίβεια του τελικού βάρους.

     Παράλληλα με την τροφοδοσία τρέχει και η ψηφιακή ένδειξη βάρους, στο display της δοσομετρικής μονάδας ελέγχου.

     Μόλις η ένδειξη ταυτισθεί με το προκαθορισμένο βάρος, ανοίγουν οι δαγκάνες και ελευθερώνεται ο σάκος.

Ο χειριστής απομακρύνει τον σάκο που είναι γεμάτος, τοποθετεί στο σύστημα ένα άδειο σάκο, πληκτρολογεί το START και μέχρι να γεμίσει ο νέος σάκος ασχολείται με την συρραφή του γεμάτου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται από την μια η πλήρωση του σάκου με μεγάλη ακρίβεια με την επιθυμητή ποσότητα και από την άλλη αυξάνεται η απόδοση παραγωγής δεδομένου ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος πλήρωσης του σάκου.

ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κάδος τροφοδοσίας με τους κοχλίες  καθώς και ο σακκοκρατης θα στηρίζονται σε ένα μεταλλικό πλαίσιο. Η στήριξη του σακκοκρατη γίνεται δια μέσου δύο δυναμοκυψελών (LOAD CELLS).

Η τοποθέτηση των δυναμοκυψελών περιλαμβάνει και τον κατάλληλο εξοπλισμό στήριξής τους που να εξασφαλίζει ακρίβεια. Το τελικό σήμα της κάθε δυναμοκυψέλης οδηγείται στο juction box και το τελικό σήμα συνδέεται με την αυτόματη δοσομετρική μονάδα   ελέγχου.

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΑΚΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ VT-500:

 

 •      Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα αυτοματισμού με 99 προγράμματα συνταγών και κοντρόλ ψηφιακό παραγωγής

 •      Εγκεκριμένος ζυγιστικός ελεγκτής για εφαρμογές ενσακιαστικών (χειρισμός 99 συνταγές) και για εφαρμογές ελέγχου βάρους και ταινιοζυγών (Έγκριση: DK0199.27 για 10,000 υποδιαιρέσεις).

 •      Ακρίβεια και ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (7-228 μετρήσεις το δευτερόλεπτο)

 •      Φωτεινή κόκκινη LED ένδειξη βάρους 9 ψηφίων 10mm και VFD αλφαριθμητική οθόνη για το χειριστή 2x40 χαρακτήρων

 •      Αριθμητικό πληκτρολόγιο 33 πλήκτρων 

 •      Διαθέτει 4 εξόδους επικοινωνίας για σύνδεση με Η/Υ ή εκτυπωτή ή απομακρυσμένων ενδείκτη και 1 παράλληλη έξοδο για σύνδεση με παράλληλο εκτυπωτή

 •      Διαθέτει ως και 64 ψηφιακές εξόδους και εισόδους και έως και 2 κανάλια αναλογικής εξόδου

 •      Βασικές δυνατότητες : Ποσοστιαία δοσομέτρηση, προσαρμογή ροής, αυτόματη συμπλήρωση, αργή-γρήγορη-αργή ροή, βελτιστοποίηση διαδικασιών δοσομέτρησης ανάλογα με τη φύση του υλικού

 •      Μερικοί και ολικοί αθροιστές υλικών και συνταγών

     

     Κατασκευή από αλουμίνιο, κατάλληλη για ενσωμάτωση σε πίνακα, ανθεκτική σε σκόνη και υγρασία (προστασία IP40)

     Κατασκευή ανοξείδωτη (ΙP65) για την έκδοση του ελαιόκαρπου

     Τροφοδοσία με ρεύμα

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Cretan - Scales