top of page

Ενσακκιστικές Μηχανές Καθαρού Βάρους E4650

 

Ημιαυτόματο σύστημα για την πλήρωση σάκων δυναμικότητας 20-60kg με απόδοση έως και 500 σάκους ανά ώρα

Κατάλληλο για δημητριακά, όσπρια και κάθε άλλο υλικό υλικό ελεύθερης ροής και σε κοκκώδη μορφή

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Κάδος συνεχούς τροφοδοσίας χωρητικότητας 300kg με όριο άνω στάθμης για την αποφυγή υπερπλήρωσης και όριο κάτω στάθμης για έλεγχο συνεχούς τροφοδοσίας

 • Σύρτης αέρα τριών θέσεων στην έξοδο του κάδου για την ακριβή δοσομέτρηση

 • Καδοζυγός που στηρίζεται σε δύο δυναμοκυψέλες υψηλής ακρίβειας με σύρτη αέρα μίας θέσης

 • Κάδος - αποθήκη χωρητικότητας μεγαλύτερης της συσκευασίας

 • Χοάνη συγκράτησης του σάκου με πνευματικά ενεργοποιούμενες σιαγόνες

 • Κατάλληλο ικρίωμα στήριξης

 • Αυτόματη δοσομετρική μονάδα ελέγχου LD5290 για τη ρύθμιση της παροχής

 • Φωτοκύτταρο για τον έλεγχο της ύπαρξης σακιού στην χοάνη

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Πληκτρολογούμε το επιθυμητό βάρος των σακιών όπως επίσης και την περιοχή ρύθμισης υψηλής και χαμηλής ροής τροφοδοσίας στην μνήμη της αυτόματης δοσομετρικής μονάδας LD5290.

 • Με την πληκτρολόγηση του START ελέγχονται οι θέσεις των συρτών, αν είναι δηλαδή κλειστές, και ότι ο καδοζυγός είναι άδειος δηλαδή η ψηφιακή ένδειξη στο display της δοσομετρικής μονάδας δείχνει μηδέν.

 • Κατόπιν, δίδεται εντολή στη πόρτα γρηγορης ροης που είναι τοποθετημένη πάνω στο σιλό τροφοδοσίας να ανοίξει, και έτσι αρχίζει η τροφοδοσία του καδοζυγού, παράλληλα μεταβάλλεται η ψηφιακή ένδειξη στο display της δοσομετρικής μονάδας.

 • Μόλις η ένδειξη φτάσει στο όριο χαμηλής ροής δίνει εντολή στη δευτερη πόρτα αργης ροης ώστε η τροφοδοσία του καδοζυγού να γίνει πιό αργά για να έχουμε ακρίβεια στην ζύγιση. Στη συνέχεια, μόλις το προκαθοριζόμενο βάρος ταυτισθεί με την ένδειξη ο σύρτης κλείνει τελείως. Αυτόματα ανοίγει ο σύρτης του καδοζυγού και το υλικό πέφτει μέσα στον κάδο ετοίμου υλικού (αποθήκη). Εκεί ελέγχεται η θέση των σιαγόνων αν είναι κλειστές όπως επίσης αν υπάρχει σάκος μέσα στη χοάνη συγκράτησης. Ο έλεγχος ύπαρξης σάκκου γίνεται με φωτοκύταρο.

 • Αφού πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις ανοίγει ο σύρτης και το υλικό πέφτει μέσα στον σάκκο. Ταυτόχρονα μετά το άδειασμα του καδοζυγού και αφού η ένδειξη βάρους στο display μηδενιστεί σημαίνει ότι ο καδοζυγός έχει αδειάσει και δίδεται εντολή να κλείσει ο σύρτης αέρος του καδοζυγού.

 • Η θέση των σιαγόνων εν ηρεμία θα είναι ανοικτή και το κλείσιμό τους θα καθορίζεται από ποδοδιακόπτη.

 • Με τον τρόπο αυτό το ενσακκιστικό μας, έχει ξεχωρίσει την ζύγιση του υλικού από την μία και την τροφοδότηση του σακιού από την άλλη. Έτσι, πετυχαίνουμε με μεγάλη ακρίβεια την επιθυμητή ποσότητα αλλά αυξάνεται και η απόδοση παραγωγής δεδομένου ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος πλήρωσης του σακιού.

 

Ρυθμίσεις

 

Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω του πληκτρολογίου και περιλαμβάνουν:

 • Init       Είσοδος παραμέτρων, σφαλμάτων και διαδικασιών ενεργοποίησης

 • Par       Παράμετροι ζυγών – έλεγχος – αλλαγή

 • Cal       Ρύθμιση μηδέν και εύρους

 • Set up  Παράμετροι συστήματος

 • Tests    Έχουν δομηθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπουν στο προσωπικό της συντήρησης να ελέγχει τα σφάλματα και περιλαμβάνουν:

            - Έλεγχο οθόνης

            - Έλεγχο πληκτρολογίου

            - Έλεγχο εισόδων

            - Έλεγχο εξόδων

            - Έλεγχο επικοινωνίας με εκτυπωτή

            - Η/Υ Έλεγχο αναλογικού – ψηφιακού μετατροπέα

 

Όλα τα σφάλματα απομνημονεύονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, του προγραμματισμού της εκκίνησης και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση σοβαρού σφάλματος όλες οι διαδικασίες διακόπτονται και όλες οι έξοδοι αποσυνδέονται. Όλα τα σφάλματα μπορούν να καταγραφούν στον εκτυπωτή – PC

Ηλεκτρονική Μονάδα δοσομέτρησης LD5290 Της Leon Engineering βασίζεται σε δοκιμασμένη τεχνολογία μικροϋπολογιστών, η οποία του επιτρέπει να πραγματοποιεί μέσω λογισμικού εργασίες μέτρησης, χειρισμού, αυτόματου ελέγχου και αναφορών παραγωγής.

 

Βασικά χαρακτηριστικά της μονάδας είναι:

 • Ιδανικός για βιομηχανικές εφαρμογές πλήρωσης εκκένωσης, συσκευασίας, Hopper Scales, Batcing, αναμίξεις, τροφοδοσία με απώλεια βάρους.

 • Νόμιμο για Εμπορική χρήση

 • Δύο οθόνες , Φθορίζουσα 2Χ40 χαρακτήρες (5mm ύψος), και Led 9 ψηφίων ( 10mm ύψος ) με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

 • Υψηλής σταθερότητας και ανάλυσης A/D μετατροπέα με ολοκληρωμένα ψηφιακά και αναλογικά φίλτρα.

 • Ρυθμός μετατροπής 5- 200 φορές το δευτερόλεπτο, προγραμματιζόμενος έλεγχος.

 • Αποθήκευση συνταγών με μεταβλητές ταχύτητες τροφοδοσίας.

 • Λειτουργική προσωρινή μνήμη

 • Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, που περιλαμβάνει τις ζυγιστικές λειτουργίες: Μηδενισμός, Λήψη απόβαρου, Σύνολο προσδιορισμό κίνησης, Βάρος εκτός ορίων, Εμφάνιση προβλημάτων, Εκτύπωση & Έλεγχος.

 • Προστασία μέσω κωδικών πρόσβασης

 • Πλήρης ψηφιακή ρύθμιση μέσω πληκτρολογίου, προσδιορισμός κίνησης, απόσβεση κραδασμών, αυτόματος μηδενισμός, πρόγραμμα αυτοελέγχου, έλεγχος όλων των στοιχείων λειτουργίας από το μενού και επισήμανση λαθών, ρολόι πραγματικού χρόνου.

 • Μέγιστος αριθμός εσωτερικών υποδιαιρέσεων : 500.000.

 • Συμπαγής κατασκευή πίνακα, αναρτώμενου σε τοίχο ( 304μήκος Χ 132 ύψος Χ 137πλάτος) με μικρό βάρος (2,8kg).

 • Η πρόσοψη του κουτιού παρέχει προστασία IP 55 για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον υγρασίας και σκόνης.

Cretan - Scales
bottom of page