Πλάστιγγες Με Ράμπες Εισόδου - Εξόδου

ΣΕΙΡΑ Ν0 (Χαλύβδινη) ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ Ν1 (Ανοξείδωτη)

Kατασκευή ανοξείδωτη από ατσάλι ΑΙSI 304 (σειρά Ν1) ή χαλύβδινη ST37 (σειρά Ν0)

 

 • Πλάστιγγες σχεδιασμένες για χρήση σε σκληρό βιoμηχαvικό περιβάλλov υγρασίας και σκόvης, χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα μηδενική φθορά και μηδενική συντήρηση

 • Μεγάλη ακρίβεια ζύγισης που διατηρείται με την πάροδο του χρόνου

 • Χαμηλό ύψος (50cm για τη σειρά Ν1 και 42cm για τη σειρά Ν0) που καθιστά την εγκατάσταση σε λάκκο μη απαραίτητη.

 • Ιδανική για εγκατάσταση σε ορόφους (αποφυγή τρυπήματος πλάκας) εφόσον το προς ζύγιση προϊόν μεταφέρεται με χειροκίνητο κλάρκ ή καρότσι

 • Κατασκευάζονται με τέσσερις δυναμοκυψέλες, η δυvαμικότητα της κάθε μίας είvαι περίπoυ ίση με τη συvoλική δυvαμικότητα τoυ ζυγoύ, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

 • Επιπλέον ο τρόπος στήριξης της κάθε δυναμοκυψέλης εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του βάρους και τη γρήγορη σταθεροποίηση του ζυγού

 • Διαθέσιμες διαστάσεις: 750x900mm, 1300x1300mm

 • Δυναμικότητα ζύγισης: 600kg, 1500kg και 2000kg

 • Υποδιαιρέσεις:

          600kg: 300kg/100g - 600kg/200gr

          1500kg: 600kg/200gr – 1500kg/500gr

 

 

 

ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ

  Τα μοντέλα που συνδέονται με το Ζυγιστήριο Delta 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Εμπορικές Συναλλαγές

  Τα μοντέλα που συνδέονται με το Ανοξείδωτο Ζυγιστήριο LD5204 είναι Νόμιμα για Εμπορικές Συναλλαγές (Αριθμός Έγκρισης: DK0199.27)

  Οι παραπάνω Βιομηχανικές Πλάστιγγες, εναλλακτικά μπορούν να συνδεθούν και με το ζυγιστήριο LD5218, όταν η εφαρμογή απαιτεί εισαγωγή αλφαριθμητικών στοιχείων (περιγραφή προϊόντων, όνομα πελάτη κτλ)

Cretan - Scales

Copyright © NI Kouridakis Ltd 2014-2024  

All Rights reserved 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

TEL:+30 28210 23670 -5

Fax:+30 28210 23685

EMAIL:info@kouridakis.com

Mobile:+306974030940

Mobile:+306974030942

Chania - Greece

 

 

Follow us:

 • Facebook Basic Square
 • YouTube Reflection
 • Google+ Long Shadow